stychu

11 tekstów – auto­rem jest stychu.

Biec to nie znaczy od­da­lać się, to znaczy być bliżej celu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 lutego 2010, 23:53

Zam­knęłaś mnie w klat­ce i te­raz chcesz żebym nau­czył cię latać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 lutego 2010, 23:38

Miłość jest jak łódź pod­wodna, na dnie mroczne­go oceanu cza­su, cze­kająca na wy­nurze­nie z głębin sa­mot­ności.Gdy zaczy­na bra­kować nam tle­nu, próbu­jemy się ra­tować wnurze­niem, lecz i na górze wróg czy­ha, aby nas zatopić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2010, 17:35

Jak złożyć siebie, kiedy miłość roz­ry­wa nas od środ­ka ?! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 stycznia 2010, 00:39

Ko­piuj Wklej
Cudzą myśl ma­my
To ta­kie pros­te
Więc ulegamy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 grudnia 2009, 00:00

Ko­piju Wklej
Cudzą myśl ma­my
To Ta­kie pros­te
Wiec ulegamy... 

myśl • 20 grudnia 2009, 23:55

Pies jest naj­lep­szym przy­jacielem człowieka, po­nieważ pot­ra­fi milczeć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 października 2009, 23:04

Spójrz w bok, spójrz w bok.
Po­wiedz co widzisz ?
To jest ten świat które­go się wstydzisz !
To jest ten świat które­go się boisz !
Chcesz biedź lecz na­dal stoisz ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 października 2009, 06:46

Nau­czyłeś się kochać, naucz się kłamać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 października 2009, 00:01

Gdy­bym stra­cił ciebie nag­le, ob­cość twa ot­worzyła by mi oczy ! 

myśl • 20 października 2009, 00:14
stychu

Wiem ze są ludzie, którzy unoszą się nad tym światem bez problemu!!!I mogą tak trwać w nieskończoności blasku świateł :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stychu

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność